Rzeszów nagrodzony! CIVITAS AWARD w rękach naszego miasta!

Zauważyliście, jak na przestrzeni lat  zmienił się transport miejski w Rzeszowie? Zdążyliście już wyrazić swoje zadowolenie jeżdżąc ogrzewanymi w zimie, klimatyzowanymi w lecie autobusami? Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście – najwyższy już czas!

Miasto Rzeszów zostało wyróżnione najwyższą nagrodą europejską na rzecz czystego transportu miejskiego – CIVITAS AWARD 2016 w Kategorii I „INNOWACJE TECHNICZNE”!

Nasze miasto to wzór doskonałości, który inspiruje i służy jako model do prowadzenia i stymulowania dalszego rozwoju inicjatywy zrównoważonej mobilności w Europie. Z powodzeniem zaplanowało, wdrożyło i oceniło funkcjonowanie polityki transportowej. Komisja Europejska przyznaje, że miasto jest jednym z najlepszych w Europie jeśli chodzi o  wpływ na dobrobyt obywateli europejskich.

Wyróżnienia CIVITAS AWARDS 2016 przyznane zostały w czterech kategoriach

  • innowacje techniczne
  • partycypacja społeczna
  • Miasto Roku CIVITAS
  • Przeobrażenie CIVITAS

Rzeszów nagrodę CIVITAS otrzymał za wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie transportu miejskiego i aktywne reprezentowanie Inicjatywy CIVITAS.

Statuetki oraz dyplomy zostały wręczone Laureatom 29 września 2016 r., podczas dorocznej konferencji CIVITAS Forum, która w tym roku odbyła się w w dniach 28-30 września br. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni.

CIVITAS Forum to inicjatywa na rzecz czystszych i bardziej przyjaznych miast, współfinansowana przez Unię Europejską. W tegorocznych obradach, które odbyły się w trakcie międzynarodowej konferencji CIVITAS Forum w Gdyni gościło ponad 600 uczestników z całej Europy.