Uniwersytet techniczny w Rzeszowie? To możliwe!

Uniwersytet Techniczny – to uczelnia, która w statusie posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, w przynajmniej 10 kategoriach, w tym przynajmniej 6 uprawnień w zakresie nauk technicznych.

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej otrzymał prawo do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w kategorii inżynieria produkcjiWydział Politechniki Rzeszowskiej ma także prawo do nadawania stopni doktora oraz doktora habilitowanego w dziedzinach: budowa i eksploatacja maszyn oraz mechanika.

Jest to kolejne uprawnienie, które zostało nadane uczelni. W tym momencie Politechnika Rzeszowska posiada uprawnienia doktorskie w 9 dziedzinach, a także uprawnienia habilitacyjne w 5 dziedzinach. W trakcie oceny Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów znajdują się uprawnienia w kategorii matematyka oraz inżynieria materiałowa. Zdobycie jednego z tych dwóch pozwoli na uzyskanie tytułu Uniwersytetu Technicznego.

Czy będziemy mieć w Rzeszowie Uniwersytet Techniczny? Brakuje naprawdę niewiele, a patrząc na rozwój sytuacji miejmy nadzieję, że już niebawem to nastąpi!